Co smí a nesmí exekutor

Exekuční řád

10.03.2014 00:39
1. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120     ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §...