Paní z Hradecka napsala...

Dobrý den Hanko.

Ano, máte naprostou pravdu. Stalo se nám něco podobného. Dnešního exekutora snad nelze nazvat ani parazitem, protože bych toho tvora urazil. Je to naprostá lidská hyena, která dělá to samé, jako je rabování při přírodních katastrofách, jenom jiným způsobem. Bohužel exekutor se vždy schová za špatný zákon a prakticky s tím nejde nic udělat. Vůbec nechápu, že člověk, který se propůjčí takovému svinstvu, může obdržet titul doktora, nebo magistra práv. Exekutor je morální troska, která v žádném případě nedělá úkony v dobré víře, ale s přímým úmyslem dostat člověka na samé dno. Takový člověk by měl být souzen a odsouzen v režimu zneužití pravomoci úřední osoby, neboť je prodlouženou rukou státu. Neoprávněné exekuce jsou všude kolem. Myslím si, že tento problém je hlavně v úrovni politické. Vyvlastnění majetku v bývalém socialistickém zřízení je pouze slabým odvarem dnešních exekutorů, správců konkurzních podstat a insolvenčních správců. O nastolené demokracii se dalo hovořit pouze na začátku devadesátých let minulého století. A nezávislost soudů? Toto větné spojení by skoro mohlo vypadnout z českého jazyka. Vláda, policie, soudy a státní úřady jsou naprosto zkorumpované, i věci, které naprosto odporují zákonu rozhodnou ve prospěch zástupců těchto úřadů. V některých případech mám pocit, že máme zpět inkviziční soudy. Že nemá stát peníze? Ano nemá, protože není, kdo by státu ty peníze dodal. Poctiví zaměstnanci a živnostníci na sebe mají exekuce a místo toho, aby platili státu daně, musí sami stát žádat o finanční podporu. Exekutoři své miliardové zisky, zase utopí v zahraničí, takže stát nedostane vůbec nic. Z ekonomického pohledu je exekuce naprosto ztrátová a finančně nákladná pro všechny, kromě exekutorů. To si kromě vlády dokáže spočítat snad každý.Bohužel touto situací nejvíce trpí děti postižených rodin. Strádají nejen materiálně, ale především psychicky. Z toho také vyplývá, jaký si udělají názor na tento stát a co pro něj budou v dospělosti ochotny udělat. Bohužel musím konstatovat, že také již nevěřím, že by hromadná žaloba na stát něco vyřešila.  Opravdu je třeba obracet se k Evropskému soudu, protože dnešní praktiky exekutorů jsou jasným porušením Listiny základních práv a svobod a to současně v několika bodech. Máme zhruba rok před volbami. Prvořadým úkolem je vypráskat současnou garnituru, které je a vždy byla spojena s bývalým režimem, pouze ho v praxi jinak aplikuje. Sametová revoluce byla pouze tichou dohodou odcházejících a přicházejících, jinak by se nemohlo stát, že z bývalých pohlavárů nebyl nikdo potrestán. Teď je zapotřebí zvolit lidi, které známe ze svého okolí, poctivé lidi, ne mediálně známé politiky, kteří kromě žvanění nic neumějí. Teprve pak půjde něco změnit k lepšímu, pro lepší a účelnější život všech slušných občanů ČR. Dnešní situaci docela dobře vystihuje písnička Jaromíra Nohavici „Pane prezidente“, která se v rádiech raději přestala hrát, což opět zavání jakousi cenzurou. Přeji Vám hodně zdaru a k případné žalobě se rád připojím, jsem zhruba ve vašem věku a můj potomek navštěvuje základní školu a samozřejmě by také rád studoval. Otázkou zůstává pouze za co.